Låt oss hjälpas åt att förstå vad det är som händer i ledningen av er kommun eller region.

Ledning och styrning av kommuner och regioner saknar inte utmaningar. Vår samtids snabbhet med häftiga stormar av kritik i sakfrågor riskerar att bromsa beslut som behöver tas. Interna stormar gör det inte lättare.

Jag vill bidra med min erfarenhet inifrån det kommunala beslutssystemet för att ge er förståelse för vad som ofta skapar grus i maskineriet - och vad ni kan göra för att ändra på det. 

Efter valet 2018 är de brokiga laguppställningarna av partier i samarbete fler än någonsin tidigare (skr.se) Svårigheten att leverera politiskt nödvändiga beslut för framtiden ökar när fler partier ska komma överens oavsett om vi har majoritets- eller minoritetsstyren. Demokratin behöver stärkas.