Svårt på jobbet?

Frustration i den politiska majoriteten? Eller frustration i förvaltningsledningen? Har ni fått grus i maskineriet? Upplever ni att viktiga beslut inte kan fattas?

Det kan vara svårt att sätta fingret på problemet i en brokig konstellation av partier. Det kan vara svårt att vara förvaltningsledning i det läget. Med en analys av "spelplanen" för den här mandatperioden kan vi tillsammans hitta lösningarna för din kommun, region eller förvaltning. 

Tilllit är ett ivrigt använt ord och begrepp inom styrning av den offentliga sektorn sedan ett par år. Avsaknade av tillit i en organisation ger stela, toppstyrda, hierarkiskt präglade strukturer - och dyra lösningar av välfärdsuppdraget. Det är inte bra för någon.
Tyvärr präglas vardagen både för tjänstemän och politiker allt för ofta av en dålig arbetsmiljö som kan göra uppdraget som ledare nästintill omöjligt. Kvinnor i ledande befattningar verkar dessutom ha det om möjligt ännu tuffare.

För att kunna styra med ett tillitsbaserat ledarskap krävs insikt om den egna kulturen, om vad det är för strukturer som råder. Klara insikter om vad som faktiskt styr den egna verksamheten bortom budget och styrdokument. Det kräver kunskap och insikter om de kulturer som "kollegorna" bär med sig från sina partier. Tillsammans kan vi ta grepp om detta och navigera oss fram i demokratins tjänst.

 

Foto: Viktor Dunér
Foto: Viktor Dunér