Om Suzanne

Jag är en demokratikämpe och något av en handelsresande i jämställdhet som gillar utmaningar.
En "ur-och skurfeminist" som kan ge kunskap och stöd till ledande politiker som är kvinnor.
 

Bakgrund

Näringslivsekonom med bakgrund inom bank-, säkerhet- och redovisningssektorn, samt pappersindustrin och hästfoderbranschen.

Statsvetare med inriktning på politisk kommunikation.
Förtroendevald sedan 2004. Heltidspolitiker 2009-2017.

Numera verksam som konsult, personlig rådgivare och samtalscoach samt att ge analysstöd för grupper och chefer. Coachandet ger dig som toppolitiker en orienteringskarta för just den maktmiljön du verkar i. Du verkar i en skärningspunkt av andras intressen och jag ger dig en möjlighet att se de olika delarna. Så att du kan finna din väg i att vara ditt bästa jag i ditt uppdrag!

Även ordförande för Klara K Demokrati - en arena för kvinnor i och omkring politiken men utanför partitillhörighet och sakfrågor.

 

Vill dela med mig

Mina erfarenheter av politiskt ledarskap, mitt eget och andras,  vill jag gärna dela med mig av. Erfarenheter som kan komma till nytta för att förstå spänningfälten i och nära makten. Svårigheten att leda i brokiga politiska maktkonstellationer uppmärksammas tydligare efter valet 2018.

Inte sällan styrs kommuner och regioner av en minoritet, vilket inte gör det politiska hantverket enklare. Lägg till dynamiken mellan och inom partier och dess företrädare så kan det uppstå gnissel.
Jag kan vara till hjälp att förstå, lite som en tolk i det politiska spelet och maktordningar som verkar på din arena. Det behöver inte fortsätta att vara infekterat - vi ska skapa sunda miljöer som får individen att växa, laget att fungera och samhället att blomstra. 

Inte sällan är ett par genusglasögon nödvändiga. Medvetenhet gör det lättare att göra rätt, så vi slipper göra fel, göra om och göra rätt...

Utöver ledarskap finns det sakfrågor och politikområden som jag har lång erfarenhet av; 
Funktionsrätt och tillgänglighetsfrågor.
Jämställdhetsfrågor.
Destinationsutveckling, kvinnors företagande, näringslivsfrågor, samhällsplanering kring platsens betydelse, innovationsstödjande systemet i form av inkubatorer och science parks, svensk vattenvård kopplat till EUs vattendirektiv.


 

"Politiskt grovarbete ersätts av synlighet som medier mäter." "Politiken belönar synlighet som framgång"  
Ur Sommar med Mona Sahlin 23/6 2020
 

Foto: Viktor Dunér
Foto: Viktor Dunér